Review sách

Những ngôi nhà ma ám (tập 1)

Những ngôi nhà ma ám Nhị thập tam “Làm giàu thật (ra không) khó! Chỉ cần phát hiện được lĩnh vực một bán vạn mua là dễ dàng xúc tiền thiên hạ. Ví như, kinh doanh bất động sản có ma.” Đây là câu chuyện làm giàu thật khó của hai thanh niên buôn bán…… Continue reading Những ngôi nhà ma ám (tập 1)

Review sách

Harry Potter and The Cursed Child

Làm sao để dụ dỗ được Albus Severus Potter: – Bạn phải có thật nhiều kẹo – Bạn phải trông cô đơn, tội nghiệp – Và quan trọng nhất: tên bạn phải là Scorpius Malfoy :))))) “Harry Potter and The Cursed Child” kể về 19 năm sau cuộc chiến, với nhân vật trung tâm là…… Continue reading Harry Potter and The Cursed Child